డిసెంబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

డిసెంబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.మర్డరింగ్ డెవిల్స్ మధుబాబు
2.నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
3. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
5. మిట్టూరోడి పుస్తకం నామిని
6. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు
7. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
8.సంకల్పంసూర్యదేవర రామ్మోహన రావు
9. కాసనోవా 99యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
10. నా ఆత్మకథ (స్వామి వివేకానంద) మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>