జనవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
2. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
4. మిథునం …శ్రీరమణ
5. మర్డరింగ్ డెవిల్స్ మధుబాబు
6. ఫేస్‌బుక్ గైడ్ నగేష్ బీరెడ్డి
7. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
8. రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
9. అమ్మ కడుపు చల్లగా గొల్లపూడి మారుతిరావు
10. 100% నవ్వు కథలు వడ్లమన్నాటి గంగాధర్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>