జనవరి 2014 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. టైం ఫర్ లవ్మధుబాబు
2. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
3. మిథునం …శ్రీరమణ
4. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
5. రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్ర వందేళ్ల విశ్లేషణనరిశెట్టి ఇన్నయ్య
6. వెన్నెల్లో ఆడపిల్లయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
7. యుద్ధకళబి.ఎల్. సరస్వతీకుమార్
8. పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు…పొత్తూరి విజయలక్ష్మి
9. అమ్మ కడుపు చల్లగా గొల్లపూడి మారుతిరావు
10. అతడు అడవిని జయించాడుడా. కేశవరెడ్డి

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>