జనవరి 2014 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.డేంజరస్ డయబాలిక్మధుబాబు
2.నైమిష సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
3.రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4.వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
5.వెన్నెల్లో ఆడపిల్లయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
6.ద్రౌపది …డా. యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్
7.పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారి కాలజ్ఞానండా. జయంతి చక్రవర్తి
8.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
9.అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
10. మిసిమి జనవరి 2014 మిసిమి

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>