ఫిబ్రవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఫిబ్రవరి 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.నిశీథి నియంత సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
2.డేంజరస్ డయబాలిక్మధుబాబు
3.రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4.గాలిబంగ్లాఅడపా చిరంజీవి
5.పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారి కాలజ్ఞానం డా. జయంతి చక్రవర్తి
6.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
7.నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
8. శబ్బాష్‌రా శంకరా!తనికెళ్ళ భరణి
9.అల్లుడుగారు ఆంధ్రా స్పెషల్ నందుల వెంకటేశ్వరరావు
10. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>