ఫిబ్రవరి 2014 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

 

ఫిబ్రవరి 2014 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.బ్రోకెన్ రివాల్వర్మధుబాబు
2.ప్రేమిస్తానంటే… అంగులూరి అంజనాదేవి
3.నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
4.సాయంకాలమైందిగొల్లపూడి మారుతీరావు
5.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
6.రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
7.వెన్నెల్లో ఆడపిల్లయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
8.చిరుజల్లు కురిసెనా? స్వాతీ శ్రీపాద
9. ద్రౌపదియార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్
10.అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>