ఫిబ్రవరి 2014 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ తెలుగు పుస్తకాలు

ఫిబ్రవరి 2014 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. శ్రీ శివ మహా పురాణము విశ్వనాధం సత్యనారాయణ మూర్తి
2. హూ ఆర్ యూ? మధుబాబు
3. గుత్తొంకాయ్ కూర – మానవ సంబంధాలూ శ్రీరమణ
4.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్శ్రీనివాస్
5.పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు పొత్తూరి విజయలక్ష్మి
6.రామ్@శృతి.కామ్ అద్దంకి అనంత్‌రామ్
7.డేగరెక్కల చప్పుడుయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
8.మనసు తలుపు తెరిస్తేస్రవంతి ఐతరాజు
9.రెండోసారి కూడా నిన్నే ప్రేమిస్తాసూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
10.ఆత్మ కధాంశాల ఉత్తరాలురంగనాయకమ్మ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>