ఏప్రిల్ 2014 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఏప్రిల్ 2014 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 మనీ పర్స్-2 శ్రమలేని ఆదాయం వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ రీ ఎంట్రీ
2 చాణక్య శ్రీ శార్వరి వరుసగా 4 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
3 సాఫ్ట్‌వేర్ ‘ఇతి’హాస్యం అద్దంకి అనంత రామ్ వరుసగా 4 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
4 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ ఎంట్రీ
5 కపాల దుర్గం అడపా చిరంజీవి వరుసగా 3 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
6 మూలింటామె నామిని న్యూ ఎంట్రీ
7 టాప్ టెన్ మధుబాబు వరుసగా 2 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
8 మోహన మకరందం డా.మోహన్ కందా వరుసగా 7 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
9 తత్వ శాస్త్రం చిన్న పరిచయం రంగనాయకమ్మ వరుసగా 2 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
10 శబ్బాష్‌రా శంకరా! తనికెళ్ళ భరణి రీ ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>