మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి ప్రింట్లో పుస్తక రూపంలో అలభ్య రచనలు ఇప్పుడు కినిగె పై లభ్యం!

 

మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి ప్రింట్లో పుస్తక రూపంలో అలభ్య రచనలు ఇప్పుడు కినిగె పై లభిస్తున్నాయి. అవి –

1. ఓ మంచి మాట

2. తాత్విక కథలు

3. సద్గురు నిత్యానంద బాబా జీవిత చరిత్ర

 

వివరాలు –

ఓ మంచి మాట

రామాయణం, మహాభారతం లాంటి పురాణాలలో, వివిధ ధర్మ శాస్త్రాలలో పెద్దలు చెప్పిన అనేక సుభాషితాలు, ఆథ్యాత్మిక సూత్రాలు ఈ పుస్తకంలో చదవ్వచ్చు. పాఠకులకి విసుగు పుట్టకుండా ఆద్యంతం ఆసక్తిగా చదివించేలా, ప్రతి మంచి మాటకి ముందు ఓ జోక్ ని కలిపి, తరువాత దానికి సరిగ్గా జోడయ్యే సుభాషితం చెప్పడం జరిగింది. ఆథ్యాత్మిక పాఠకులకే కాక, హాస్యాన్ని ప్రేమించే పాఠకులందరికీ ఓ మంచి మాట ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఆంధ్రజ్యోతి డైలీ శుక్రవారం నివేదన పేజీల్లే ఇవి వెలువడ్డాయి.

ఓ మంచి మాట On Kinige

 

తాత్విక కథలు

రకరకాల సాధనలు చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రయాణించేవారు తెలుసుకోదగ్గ అనేక సూక్ష్మ విషయాలని అతి చిన్న కథలుగా మలిచి మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి రాసిన కథా సంకలనం ‘తాత్విక కథలు.’ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకి ఉపయోగించే విషయాలని, మన జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా మలుచుకొనే ఆలోచనలని మనకి ఈ కథలు అందిస్తాయి. చిన్న పిల్లల చేత ఈ తాత్త్విక కథలని చదివిస్తే వారికి బాల్యంలోనే దైవభక్తి, పాపభీతి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణ పాఠకులను కూడా ఈ ‘తాత్త్విక కథలు’ ఆకర్షిస్తాయి.

తాత్విక కథలు On Kinige

 

సద్గురు నిత్యానంద బాబా జీవిత చరిత్ర

కేరళలో పుట్టి, హిమాలయాల్లో ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసి, కర్నాటకలో కొంతకాలం అనేక ప్రదేశాలలో ఉండి, చివరికి మహారాష్ట్రలోని ముంబయికి నూరు కిలోమీటర్ల సమీపంలో ఉన్న గణేష్ పురిలో స్థిరపడ్డ జీవన్ముక్త అవధూత ‘సద్గురు నిత్యానంద బాబా జీవిత చరిత్ర’ ఇది. ఎందరికో ఎన్నో చమత్కారాలని బాబా చూపించారు. ‘సద్గురు నిత్యానంద బాబా జీవిత చరిత్ర’ ఆథ్యాత్మిక సాధకులని, సాధారణ పాఠకులని కూడా అలరిస్తుంది.

సద్గురు నిత్యానంద బాబా జీవిత చరిత్ర On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>