కినిగె కొత్త ఫీచర్లు – ఇప్పుడు పుస్తకాలు ఎంచుకోవడం మరింత ఆసక్తికరం.

ఈ వారం కినిగెలో మూడు కొత్త ఫీచర్లు.

ఈ-పుస్తకాలు Vs ప్రింట్ పుస్తకాలు

గతంలోని షో ఓన్లీ ప్రింట్ బుక్స్ అనే పద్దతి బదులుగా ఇప్పుడు రెండు చెక్ బాక్సులు కినిగె హోమ్ పుటపై ఎడమవైపున వచ్చాయి. వీటి ద్వారా మీకు కావాల్సినవి ఈ-పుస్తకాలు మాత్రమే అయితే కేవలం ఈపుస్తకాలు చెక్ బాక్స్ ఎంపిక ఉంచి ప్రింట్ బుక్స్ చెక్ బాక్స్ ఎంపిక తొలగించవచ్చు. అదే మీకు కావాల్సింది కేవలం ప్రింట్ పుస్తకాలు అయితే కేవలం ప్రింట్ బుక్స్ మాత్రం ఎంపిక ఉంచి ఈపుస్తకాలు తొలగించవచ్చు. మరింకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే కినిగె దర్శించి తెలుగు పుస్తకాలలో మీకు కావాల్సినవి చదివెయ్యండి! లేదా మీ ఇంటికే తెప్పించుకోండి. అన్నట్టూ మీకు తెలుసా, ఇప్పుడు కినిగె నుండి భారతదేశం వెలుపలికి కూడా ప్రింట్ పుస్తకాలు తెప్పించుకోవచ్చు!

Kinige Home Page Filters

Kinige Home Page Filters

 

ధరల పట్టీ బట్టి ఎంపిక

ఇప్పుడు మీరు కేవలం మీకు కావల్సిన ధరల్లోని పుస్తకాలను మాత్రమే చూడవచ్చు. దీవి ద్వారా మీరు పుస్తకాలు మరింత సులబంగా ఎంచుకోని చదువుకోవచ్చు.

Kinige Price Band

Kinige Price band

అవరోహణ, ఆరోహణ అమరికలు.

ఇప్పటివరకు కినిగె పుస్తకాలను ఇంటర్నల్ కినిగె ర్యాంకు (పాపులర్) ద్వారా మాత్రమే మీరు వరుసగా చూసే వీలుండేది. ఇహ నుండి మీరు కినిగె పుస్తకాలను మరిన్ని వరుసల్లో, శ్రేణుల్లో పేర్చుకొని చూసుకోవచ్చు.

Kinige Books Sorting Options

Options available while sorting Kinige books

1. పాపులర్ – ఈ పద్దతిలో మీరు పాపులర్ పుస్తకాలను ముందుగా చూవచ్చు.

2. ఫ్రెష్లీ పాపులర్ – ఈ పద్దతిలో మీరు తాజా పాపులర్ పుస్తకాలు చూడవచ్చు. ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన శ్రేణి. కినిగెకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనది సుమా.

3. లేటెస్ట్ – తాజా పుస్తకాలు.

4. ఓల్డ్ – ముందు పాత పుస్తకాలు

5. ధరలు కనిష్టం నుండి గరిష్టం.

6. ధరలు గరిష్టం నుండి కనిష్టం.

అయితే ఈ సార్టింగ్ అమరికలు హోమ్ పుటపై, తాజా పుస్తకాల పుటపై కాకుండా అన్నిపుస్తకాలు, పాపులర్ పుస్తకాలు, రచయిత పుటలు (ఉదా: యండమూరి, మధుబాబు, సూర్యదేవర, రంగనాయకమ్మ), ప్రచురణకర్త (ఉదా:రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్) , కొసలు (ఉదా: స్త్రీ రచయితలు, యన్నారై రచయితలు, తెలంగాణా పుస్తకాలు), వర్గాలు (ఉదా: కవిత్వం, చిన్న కథలు, నవలలు, నాన్ ఫిక్షన్) లపై లభిస్తాయి.

ఆనంద తెలుగు పుస్తక పఠనం.

సదా మీ సేవలో,

కినిగె.

 

 

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>