మే 2014 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2014 రెండవ వారంలోకినిగె పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 శివుడు మధుబాబు వరుసగా 2 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
2 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 6 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
3 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 3 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
4 ఏదీ నాది కాదు రావూరి భరద్వాజ న్యూ ఎంట్రీ
5 మనీ పర్స్-2 శ్రమలేని ఆదాయం వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ వరుసగా 3 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
6 ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ రీ ఎంట్రీ
7 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ-డా.గాయత్రీ దేవి రీ ఎంట్రీ
8 ప్రారంభం పి.వి.సునీల్ కుమార్ న్యూ ఎంట్రీ
9 తత్వ శాస్త్రం చిన్నపరిచయం రంగనాయకమ్మ రీ ఎంట్రీ
10 మోహన మకరందం డా.మోహన్ కందా రీ ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>