మే 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2014 మూడవ వారంలోకినిగె పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 శివుడు మధుబాబు వరుసగా 3 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
2 తత్వ శాస్త్రం చిన్న పరిచయం రంగనాయకమ్మ వరుసగా 3 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
3 రామ్@శృతి.కామ్ అనంతరామ్ అద్దంకి రీ-ఎంట్రీ
4 చాణక్య శ్రీ శార్వరి వరుసగా 7 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
5 మనీ పర్స్-2 శ్రమలేని ఆదాయం వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ వరుసగా 4 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
6 నిర్జన వారధి కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మ రీ-ఎంట్రీ
7 మోహన మకరందం డా.మోహన్ కందా వరుసగా 2 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
8 వంగూరి చిట్టెన్‍ రాజు చెప్పిన నూటపదహారు అమెరికామెడీ కథలు Dr.వంగూరి చిట్టెన్‍ రాజు రీ-ఎంట్రీ
9 మిసిమి మే 2014 మిసిమి న్యూ ఎంట్రీ
10 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ న్యూ ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>