మే 2014 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2014 నాలుగవ వారంలోకినిగె పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 మోహన మకరందం డా.మోహన్ కందా వరుసగా 3 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
2 మూలింటామె నామిని రీ-ఎంట్రీ
3 నూటపదహారు అమెరికామెడీ కథలు Dr. వంగూరి చిట్టెన్‍ రాజు వరుసగా 2 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
4 శివుడు మధుబాబు వరుసగా 4 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
5 తత్వ శాస్త్రం చిన్న పరిచయం రంగనాయకమ్మ వరుసగా 4 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
6 చాణక్య శ్రీ శార్వరి వరుసగా 8 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
7 వేలుపిళ్లై సి.రామచంద్రరావు రీ-ఎంట్రీ
8 నిజాం కథలు 1 ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
9 సాఫ్ట్‌వేర్ ‘ఇతి’హాస్యం అనంతరామ్ అద్దంకి రీ-ఎంట్రీ
10 సిగ్గు పడితే సక్సెస్ రాదు! డా.వాసిలి వసంత కుమార్ న్యూ ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>