మే 2014 ఐదవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2014 ఐదవ వారంలోకినిగె పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 శివుడు మధుబాబు వరుసగా 5 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
2 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 9 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
3 మనీపర్స్ వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ న్యూ ఎంట్రీ
4 మూలింటామె నామిని వరుసగా 3 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
5 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆరాధన డా. జయంతి చక్రవర్తి న్యూ ఎంట్రీ
6 మోహన మకరందం డా.మోహన్ కందా వరుసగా 4 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
7 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
8 బాల (మిత్ర) కథలు దూరి వెంకటరావు న్యూ-ఎంట్రీ
9 అంతర్యుద్ధం సూర్యదేవర రామ్మోహనరావు న్యూ-ఎంట్రీ
10 అరేబియన్ కామ శాస్త్రము శివరామ్ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>