జూన్ 2014 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూన్ 2014 మొదటి వారంలో kinigeపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 ఇంగ్లీషు కీకారణ్యంలోకి ప్రవేశించండి! రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
2 Upakaris Spoken English విశ్వనాథ కుటుంబరావు న్యూ ఎంట్రీ
3 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 10 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
4 శివుడు మధుబాబు వరుసగా 6 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
5 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
6 వెలుగు వాకిట్లోకి శ్రీరాజ్ న్యూ-ఎంట్రీ
7 రాజీ పడిన బంధం… కోసూరి ఉమా భారతి న్యూ-ఎంట్రీ
8 సాహసి సూర్యదేవర రామ్మోహనరావు న్యూ-ఎంట్రీ
9 ఆనందోబ్రహ్మ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
10 ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>