అక్షర లక్షల కినిగె తెలుగు నవలా పోటీ 2014- అందిన నవలలు

అక్షర లక్షల కినిగె తెలుగు నవలా పోటీ 2014 గడువు ముగిసింది. పోటీకి వచ్చిన నలలలో ఈ క్రింది నవలలు ఇప్పటికే కినిగెలో లభిస్తున్నాయి.

 1. అదృష్టం
 2. ఒక ప్రేమ కథ
 3. రాజీ పడిన బంధం
 4. అహానికి రంగుండదు
 5. దీని భావమేమి తిరుమలేశ
 6. క్రిస్మస్ చెట్టు
 7. అన్నపూర్ణ
 8. ప్రేమాలయం
 9. దహనం
 10. మాతృదేవోభవ
 11. ముఖపుస్తకంలో ముగ్ధ

ఈ క్రింది నవలలు గడువులోపల అందాయి. ఇవీ త్వరలోనే కినిగెలో ఈబుక్స్‌గా లభిస్తాయి.

 • నికృష్టుడి ఆత్మకథ
 • 5-3-2
 • మల్లీశ్వరి
 • అద్వితీయం
 • ఫామిలీ.కాం
 • సాగర తరంగాలు
 • మరణంతో నా అనుభవాలు
 • పెళ్ళంటూనే వేడెక్కిందే గాలి
 • స్ఫూర్తీ! ఐ లవ్ యు
 • తెలుగు వెన్నెల్లో తేనె మనసులు
 • స్త్రీలు వర్ధిల్లాలి

మరోక నవల అందింది, కానీ టెక్స్ట్‌లో సాంకేతిక లోపాలు ఉన్న కారణంగా ఆ రచయితను మళ్ళీ పంపమని కోరడం జరిగింది.
పోటీలో పాల్గొన్న రచయితా/రచయిత్రులందరికీ అభినందనలు.

Related Posts:

 • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>