జూన్ 2014 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూన్ 2014 రెండవ వారంలోకినిగె పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 మనీ పర్స్ వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
2 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 11 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
3 ఆనంద జ్యోతి మధుబాబు వరుసగా 7 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం
4 నవ్విపోదురుగాక కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
5 అస్తమించని రవి ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ రీ-ఎంట్రీ
6 1948 హైదరాబాదు పతనం మొహమ్మద్ హైదర్ రీ-ఎంట్రీ
7 మరణంతో నా అనుభవాలు విజయశేఖర్ ఉపాధ్యాయుల న్యూ ఎంట్రీ
8 కేఎస్వీ సరసమైన కథలు కేఎస్వీ రీ-ఎంట్రీ
9 వేద విజ్ఞాన లహరి యువభారతి న్యూ ఎంట్రీ
10 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 3 వారాల నుండి టాప్ టెన్‌లో నిలచిన పుస్తకం

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>