జూన్ 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూన్ 2014 మూడవ వారంలోkinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 ఆనంద జ్యోతి మధుబాబు వరుసగా 8 వారాలుగా
2 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 12 వారాలుగా
3 మనీపర్స్ వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ వరుసగా 2 వారాలుగా
4 ఒక మానసిక వ్యాధిగ్రస్తుని ఆత్మకథ సూర్య న్యూ ఎంట్రీ
5 నికృష్టుడి ఆత్మకథ… ఆదెళ్ళ శివకుమార్ న్యూ ఎంట్రీ
6 మోహన మకరందం డా.మోహన్ కందా రీ-ఎంట్రీ
7 వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
8 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా? శ్రీనివాస్ వరుసగా 4 వారాలుగా
9 నిజాం కథలు 1 ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
10 యుగానికి ఒక్కడు యు.వినాయకరావు రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

One thought on “జూన్ 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

  1. i would like to have subscription of this magazine in paperback….how to do..pls give details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>