జూన్ 2014 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూన్ 2014 నాలుగవ వారంలోkinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 పెళ్ళంటూనే వేడెక్కిందే గాలి అద్దంకి అనంతరామ్ న్యూ ఎంట్రీ
2 ఆనంద జ్యోతి మధుబాబు వరుసగా 9 వారాలుగా
3 ఆంధ్రనగరి సాయి పాపినేని న్యూ ఎంట్రీ
4 భారతీయ యోగ సమ్మేళనం కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య రీ ఎంట్రీ
5 వజ్రాల దీవి అడపా చిరంజీవి న్యూ ఎంట్రీ
6 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 13 వారాలుగా
7 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 5 వారాలుగా
8 మనీపర్స్ వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ వరుసగా 3 వారాలుగా
9 ఉపనిషత్ సుధాలహరి యువ భారతి న్యూ ఎంట్రీ
10 వోడ్కా విత్ వర్మ సిరాశ్రీ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>