జూలై 2014 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2014 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 పెళ్ళంటూనే వేడెక్కిందే గాలి అద్దంకి అనంతరామ్ వరుసగా 3 వారాలుగా
2 వజ్రాల దీవి అడపా చిరంజీవి వరుసగా 3 వారాలుగా
3 శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ జులై 2014 శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ మ్యాగజైన్ రీ ఎంట్రీ
4 వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ ఎంట్రీ
5 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 15 వారాలుగా
6 ఆనంద జ్యోతి మధుబాబు వరుసగా 11 వారాలుగా
7 అరేబియన్ కామ శాస్త్రము శివరామ్ రీ ఎంట్రీ
8 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ , డా.గాయత్రీదేవి రీ ఎంట్రీ
9 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ ఎంట్రీ
10 నా ఆత్మకథ మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద రీ ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>