ఆగష్టు 2014 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగష్టు 2014 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా? శ్రీనివాస్ వరుసగా 4 వారాలుగా
2 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ & డా.గాయత్రీదేవి రీ-ఎంట్రీ
3 మా ఇంటి రామాయణం పొత్తూరి విజయలక్ష్మి వరుసగా 3 వారాలుగా
4 పరికిణీ!! తనికెళ్ళ భరణి వరుసగా 4 వారాలుగా
5 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
6 నేను నా బాశాలి మా పిల్లనాకొడుకు వేంపల్లి రెడ్డి నాగరాజు న్యూ ఎంట్రీ
7 చక్రతీర్థం మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
8 మూలింటామె నామిని రీ ఎంట్రీ
9 ఒక అలవాటు డా. టి.ఎస్.రావు న్యూ ఎంట్రీ
10 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 19 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>