ఆగష్టు 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగష్టు 2014 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ, డా.గాయత్రీదేవి వరుసగా 2 వారాలుగా
2 ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ రీ ఎంట్రీ
3 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 5 వారాలుగా
4 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరంద్రనాథ్ న్యూ ఎంట్రీ
5 మిస్సింగ్ నెంబర్ మధుబాబు వరుసగా 3 వారాలుగా
6 ఆంధ్రనగరి సాయి పాపినేని రీ ఎంట్రీ
7 కొసరు కొమ్మచ్చి మల్టిపుల్ ఆదర్స్ న్యూ ఎంట్రీ
8 గీతాంజలి మువ్వల సుబ్బరామయ్య రీ ఎంట్రీ
9 పరికిణీ!! తనికెళ్ళ భరణి వరుసగా 5 వారాలుగా
10 మూలింటామె నామిని వరుసగా 2 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>