సెప్టెంబరు మొదటివారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబరు మొదటివారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 బాపు బొమ్మల కొలువు బాపు రీ ఎంట్రీ
2 కొసరు కొమ్మచ్చి మల్టిపుల్ ఆదర్స్ వరుసగా 4 వారాలుగా
3 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరంద్రనాథ్ వరుసగా 4 వారాలుగా
4 నిశ్శబ్దనాదం మధుబాబు న్యూ ఎంట్రీ
5 జంధ్యామారుతం పులగం చిన్నారాయణ న్యూ ఎంట్రీ
6 యజ్ఞ వైభవమ్ దర్శనమ్ రీ ఎంట్రీ
7 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ ఎంట్రీ
8 రమణీయ భాగవత కథలు ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ రీ ఎంట్రీ
9 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ ఎంట్రీ
10 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి వరుసగా 3 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>