సెప్టెంబరు రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబరు రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరంద్రనాథ్ వరుసగా 5 వారాలుగా
2 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాలుగా
3 నిశ్శబ్దనాదం మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
4 కొసరు కొమ్మచ్చి మల్టిపుల్ ఆదర్స్ వరుసగా 5 వారాలుగా
5 బాపు బొమ్మల కొలువు బాపు వరుసగా 2 వారాలుగా
6 విపశ్యనా ధ్యాన మార్గదర్శిని జోసఫ్ గోల్ట్‌స్టీన్ న్యూ ఎంట్రీ
7 చాణక్య శ్రీ శార్వరి రీ ఎంట్రీ
8 జంధ్యామారుతం పులగం చిన్నారాయణ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 అభినేత్రి సావిత్రి పరుచూరి పద్మ రీ ఎంట్రీ
10 నికృష్టుడి ఆత్మకథ ఆదెళ్ళ శివ కుమార్ రీ ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>