ఆదికవి అంతరంగం  – “వందే వాల్మీకి కోకిలమ్” పుస్తకం పై సమీక్ష

‘రామాయణం తెలియనిది ఎవరికి? పూర్తిగా తెలిసినది ఎవరికి? – అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, అర్థంకాని సూక్ష్మాలెన్నో! వాల్మీకాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించాలంటే వాల్మీకి మహర్షిని ఆవాహన చేసుకోవాలి .’వందే వాల్మీకికోకిలమ్‘ రచయిత కామేశ్వరరావు ప్రయత్నమూ అలాంటిదే! మిత్రుల మధ్య చర్చలా సాగుతుందీ పుస్తకం. పాత్రలకు కలిగే సందేహాలన్నీ రామాయణ పాఠకులకు తరచూ కలిగేవే! రామాయణ లక్ష్యం ఏమిటి, వాల్మీకి రామాయణంలో లేని సంఘటనలేవి, ఇతర రామాయణాల్లో ఉన్న ఘట్టాలేమిటి, భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుని బాల్యాన్ని అత్యద్భుతంగా వర్ణించారే, మరి రామాయణం మాత్రం శ్రీరాముడి బాల్యాన్ని ఎందుకు విస్మరించింది… ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలకు ఇందులో జవాబు దొరుకుతుంది.

- శ్రీనివాసరావు , ఈనాడు – ఆదివారం , 26-11-2014.

Vande_EenaduSunday@26-10-2014

వందే వాల్మీకికోకిలమ్” పుస్తకం డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. కినిగె వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసి ప్రింట్ పుస్తకాన్ని తగ్గింపు ధరకి పొందవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.

వందే వాల్మీకికోకిలమ్ on kinige

 

VandeValmikiKokilam600

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>