మే 2015 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2015 నాలుగవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Capture

1 రుద్రుడు మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
2 నేను మలాలా మీరా న్యూ-ఎంట్రీ
3 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి
ఉషశ్రీ మరియు గాయత్రీదేవి వరుసగా 2 వారాలుగా
4 ఇన్‌కమ్ టాక్స్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 చాణక్య శ్రీ శార్వరి వరుసగా 3 వారాలుగా
6 ఆధ్యాత్మిక సూక్తులు శైలి న్యూ-ఎంట్రీ
7 మందారమాల సత్యం మందపాటి న్యూ-ఎంట్రీ
8 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
9 ఇడ్లి-ఆర్కిడ్-ఆకాశం యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ రీ-ఎంట్రీ
10 అజేయుడు-నవల సూర్యదేవర రామమోహన రావు రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>