సరికొత్త శిల్పం – ‘ఈ కథకి శిల్పం లేదు’ పుస్తకంపై సమీక్ష

‘కథను చదవడం ఎలా?’ అనే వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య వ్యాసంతో పుస్తకం ప్రారంభం అవుతుంది. తెలివైన పాఠకుడు ఏకాంతంగా చదువుకోడానికి ఉద్దేశించిన సాహిత్య ప్రక్రియ కథ అని వల్లంపాటివారు ఆ వ్యాసంలో సూత్రీకరించారు. జొన్నవిత్తుల శ్రీరామచంద్రమూర్తి కథా సంకలనం ‘ఈ కథకి శిల్పం లేదు‘ చదువుతున్నప్పుడు ఆమాట నిజమే అనిపిస్తుంది. కొన్ని కథలైతే, మన మనసును మనమే చదువుతున్న భావన కలిగిస్తాయి. ఈ కథల్లో చెట్లు మాట్లాడతాయి, పర్యావరణం పట్ల నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రశ్నిస్తాయి. ఏ వ్యక్తికైనా తనను తాను ఎలా వ్యక్తం చేసుకోవాలో తెలియకపోతే ఆ వ్యక్తికి ఎదుగుదల ఉండదు – తరహా సమకాలీన నీతిని బోధిస్తాయి. మానవత్వానికి మాడీ కట్టిన ఎంగటవ్వలు కనిపిస్తారు. సంకలనంలో పదహారు కథలున్నాయి. తన కథలకు మార్కులేయమని పాఠకుల్ని అడుగుతున్నారు రచయిత.

– రమణ, ఈనాడు-ఆదివారం, 12/04/2015.

“ ఈ కథకి శిల్పం లేదు ” పుస్తకం డిజిటల్ రూపంలో కినిగె లో లభిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి..

ఈ కథకి శిల్పం లేదు on kinige

EeKathakiShilpamLedu600

 

 

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>