మే 2015 ఐదవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2015 ఐదవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Capture29thMay2015

1 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ వరుసగా 2 వారాలుగా
2 ధ్యానము ఆధ్యాత్మిక జీవనము స్వామి యతీశ్వరానంద రీ-ఎంట్రీ
3 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ మరియు గాయత్రీదేవి వరుసగా 3 వారాలుగా
4 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
5 చికాగోలో నానమ్మ బి. యస్. రాములు న్యూ-ఎంట్రీ
6 ఎందుకని? ఇందుకని! డా. ఎ.రామచంద్రయ్య న్యూ-ఎంట్రీ
7 రుద్రుడు మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
8 చాణక్య శ్రీ శార్వరి రీ-ఎంట్రీ
9 ఒక వర్షాకాలపు సాయంత్రం యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ రీ-ఎంట్రీ
10 జూలియస్ సీజర్ – ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ విలియం షేక్‌స్పియర్ న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>