జూలై 2015 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2015 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Top12

 

1 ఒక్కడే సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
2 మనీపర్స్ 8 వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
3 రుద్రుడు మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
4 శబ్ద రత్నాకరం బి. సీతారామాచార్యులు న్యూ – ఎంట్రీ
5 కొమ్మకొమ్మకో సన్నాయి డా. వేటూరి సుందర రామ మూర్తి వరుసగా 5 వారాలుగా
6 ఒక వర్షాకాలపు సాయంత్రం యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ న్యూ-ఎంట్రీ
7 స్టాక్‌మార్కెట్‌లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ రీ ఎంట్రీ
8 ఉమన్ సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ – ఎంట్రీ
9 విశ్వదర్శనం – భారతీయ చింతన నండూరి రామమోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
10 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి వరుసగా 5 వారాలుగా

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>