జూలై 2015 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2015 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Capture

1 సిరికాకొలను చిన్నది వేటూరి సుందర రామమూర్తి రీ-ఎంట్రీ
2 ఒక్కడే సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
3 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి వరుసగా 6 వారాలుగా
4 నాకు దేవుని చూడాలని వుంది రావూరి భరద్వాజ రీ – ఎంట్రీ
5 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ వరుసగా 5 వారాలుగా
6 సిగ్గు పడితే సక్సెస్ రాదు! డా. వాసిలి వసంతకుమార్ రీ-ఎంట్రీ
7 మనీపర్స్ 8 వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ వరుసగా 2 వారాలుగా
8 రుద్రుడు మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
9 దేవ రహస్యం కోవెల సంతోష్ కుమార్ రీ – ఎంట్రీ
10 అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి రీ – ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>