జూలై 2015 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2015 నాలుగవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1111Cap25

 

1 ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర కె.బాలగోపాల్ న్యూ-ఎంట్రీ
2 నా స్మృతిలో చేగువేరా ఫిడేల్ కాస్ట్రో న్యూ-ఎంట్రీ
3 నైట్ సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
4 ఒథెల్లో విలియం షేక్‌స్పియర్ రీ–ఎంట్రీ
5 శ్రీ శ్రీ జయభేరి తెలకపల్లి రవి న్యూ-ఎంట్రీ
6 సాయంకాలమైంది గొల్లపూడి మారుతీరావు రీ-ఎంట్రీ
7 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
8 రుద్రుడు మధుబాబు వరుసగా 3 వారాలుగా
9 భారత స్వతంత్ర పోరాటం 1857 – 1947 బిపిన్ చంద్ర రీ-ఎంట్రీ
10 గలివర్ సాహస యాత్రలు రెడ్డి రాఘవయ్య రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>