జూలై 2015 ఐదవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2015 ఐదవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

 

1 నైట్ సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
2 ఫోటోషాప్ నేర్చుకోండి పి. రవికుమార్ న్యూ-ఎంట్రీ
3 ఒక చిన్న అబద్దం అంగులూరి అంజనీదేవి న్యూ-ఎంట్రీ
4 ఆంటనీ – క్లియోపాత్ర విలియం షేక్‌స్పియర్ రీ–ఎంట్రీ
5 శ్రీ శంకర విజయము చిలుకూరు వెంకటేశ్వర్లు రీ-ఎంట్రీ
6 ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర కె.బాలగోపాల్ న్యూ-ఎంట్రీ
7 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ న్యూ-ఎంట్రీ
8 సాయంకాలమైంది గొల్లపూడి మారుతీరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
9 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం మహేంద్రనాథ్ గుప్తా రీ-ఎంట్రీ
10 రుద్రుడు మధుబాబు వరుసగా 4 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>