ఆగస్ట్ 2015 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగస్ట్ 2015 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

 

2Aug14

1 ఋగ్వేద – 2 సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
2 తెలంగాణ చరిత్ర – రివైజ్డ్ కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ న్యూ-ఎంట్రీ
3 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
4 వోడ్కా విత్ వర్మ సిరాశ్రీ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 సమగ్ర భారత చరిత్ర – మధ్యయుగం కె.కృష్ణారెడ్డి న్యూ-ఎంట్రీ
6 శబ్ద రత్నాకరము బి.సీతారామాచార్యులు రీ-ఎంట్రీ
7 దేవుడున్నాడా? ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
8 నవగ్రహ దోషాలు తాంత్రిక పరిహారాలు అశ్విని రీ-ఎంట్రీ
9 శివుడు మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
10 ఏది నీతి? ఏది రీతి? నరిశెట్టి ఇన్నయ్య రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>