ఆగస్ట్ 2015 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగస్ట్ 2015 నాలుగవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు
Top10_29thAug2015

1 ప్రకృతి వరాలు 1 డా.గాయత్రీదేవి రీ-ఎంట్రీ
2 ఋగ్వేద – 2 సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
3 నా స్మృతిలో చేగువేరా ఫైడల్ కాస్ట్రో వరుసగా 2 వారాలుగా
4 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 3 వారాలుగా
5 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు

పొందడం ఎలా ?

శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాలుగా
6 శివుడు మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
7 బైబిల్ కథలు ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
8 సుందరయ్య ఆత్మకథ తెలకపల్లి రవి న్యూ-ఎంట్రీ
9 నామిని ఇస్కూలు పుస్తకం నామిని రీ-ఎంట్రీ
10 “ది బెస్ట్” ఆఫ్ యండమూరి

వీరేంద్రనాథ్

యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>