సెప్టెంబర్ 2015 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్ 2015 మొదటి వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

sep1

1 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 4 వారాలుగా
2 వశీకరణయజ్ఞం సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
3 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 3 వారాలుగా
4 శ్రీమదాంద్ర మహాభాగవతం అవంచ సత్యనారాయణ రీ-ఎంట్రీ
5 దేవుడున్నాడా? ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ వరుసగా 3 వారాలుగా
6 మిథునం శ్రీరమణ రీ-ఎంట్రీ
7 మేష లగ్నం పుచ్చా శ్రీనివాసరావు న్యూ-ఎంట్రీ
8 యుగ పురుషుడు శ్రీ గురు గోబింద సింగ్ కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్ రీ-ఎంట్రీ
9 డేగ రెక్కల చప్పుడు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
10 కాళికాలయం మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>