సెప్టెంబర్ 2015 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్ 2015 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

SepWeek2

 

1 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 5 వారాలుగా
2 వశీకరణయజ్ఞం సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
3 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 4 వారాలుగా
4 కాళికాలయం మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
5 పాశుపతం మంచాల శ్రీనివాసరావు న్యూ-ఎంట్రీ
6 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి బాలు భాస్కరుని సత్య జగదీష్ న్యూ-ఎంట్రీ
7 మిథునం శ్రీరమణ వరుసగా 2 వారాలుగా
8 శ్రీ శ్రీ జయభేరి తెలకపల్లి రవి రీ-ఎంట్రీ
9 నిర్జన వారధి కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మ రీ-ఎంట్రీ
10 సాయంకాలమైంది గొల్లపూడి మారుతీరావు రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>