సెప్టెంబర్ 2015 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్ 2015 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

 

SepWeek3Final

1 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 6 వారాలుగా
2 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి బాలు భాస్కరుని సత్య జగదీష్ వరుసగా 2 వారాలుగా
3 ఋగ్వేద – 1 సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి నాకు తెలుసా? నీలంరాజు లక్ష్మీ ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
5 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 5 వారాలుగా
6 ఉద్యోగ విజయాలు – పోలీస్ సాక్షిగా రావులపాటి సీతారామారావు న్యూ-ఎంట్రీ
7 కాళికాలయం మధుబాబు వరుసగా 3 వారాలుగా
8 మనీపర్స్ – 8వ ముద్రణ వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
9 రామ్@శృతి.కామ్ అనంతరామ్ అద్దంకి రీ-ఎంట్రీ
10 జానకి – సుశీల మధుర గీతాలు కె.బాలకృష్ణ న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>