సెప్టెంబర్ 2015 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్ 2015 నాలుగవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Sep4WeekFinal

 

1 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ న్యూ-ఎంట్రీ
2 1948 హైదరాబాద్ పతనం మహమ్మద్ హైదర్ రీ-ఎంట్రీ
3 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 7 వారాలుగా
4 మాయ సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
5 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
6 కథ 2014 కథాసాహితి న్యూ-ఎంట్రీ
7 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి బాలు భాస్కరుని సత్య జగదీష్ వరుసగా 3 వారాలుగా
8 విజయానికి అయిదు మెట్లు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
9 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 6 వారాలుగా
10 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ & డా. గాయత్రీదేవి రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>