అక్టోబర్ 2015 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 మొదటి వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

OctWeek1Final

1 మాయ సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
2 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 8 వారాలుగా
3 జ్యోతిష్య ప్రశ్నోత్తరమాల ఓలేటి రామనాధశాస్త్రి న్యూ-ఎంట్రీ
4 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 1984 దిల్లీ – గుజరాత్ 2002 మనోజ్ మిట్టా & హెచ్.ఎస్.ఫూల్కా న్యూ-ఎంట్రీ
6 మీన లగ్నం పుచ్చా శ్రీనివాసరావు న్యూ-ఎంట్రీ
7 నవ్విపోదురుగాక కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
8 ప్రయాణానికే జీవితం కొల్లూరి సోమశంకర్ రీ-ఎంట్రీ
9 మహాభారత చరితావళి తాతా శ్రీనివాసరావు న్యూ-ఎంట్రీ
10 పోలీస్ పాళీ రావులపాటి సీతారాంరావు న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>