అక్టోబర్ 2015 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Oct2WeekFinal

 

1 ఆగ్నేయాస్త్ర్రం సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
2 1948 : హైదరాబాద్ పతనం మహమ్మద్ హైదర్ రీ-ఎంట్రీ
3 నూట పదహారు మహర్షుల దివ్య చరిత్రలు భమిడిపాటి బాలాత్రిపుర సుందరి రీ-ఎంట్రీ
4 డిసిపి ఇంద్రజిత్ రావులపాటి సీతారాంరావు న్యూ-ఎంట్రీ
5 జ్యోతిష్య ప్రశ్నోత్తరమాల ఓలేటి రామనాధశాస్త్రి వరుసగా 2 వారాలుగా
6 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 9 వారాలుగా
7 శ్రీమద్భగవద్గీత శంకరభాష్యము సూరపరాజు రాధాకృష్ణమూర్తి రీ-ఎంట్రీ
8 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
9 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
10 మిసిమి అక్టోబర్ 2015 మిసిమి మాసపత్రిక న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>