అక్టోబర్ 2015 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Oct3WeekFonal

1 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
2 ఆగ్నేయాస్త్ర్రం సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
3 నూట పదహారు మహర్షుల దివ్య చరిత్రలు భమిడిపాటి బాలాత్రిపుర సుందరి వరుసగా 2 వారాలుగా
4 అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి రీ-ఎంట్రీ
5 డిసిపి ఇంద్రజిత్ రావులపాటి సీతారాంరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
6 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ రీ-ఎంట్రీ
7 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 10 వారాలుగా
8 వోడ్కా విత్ వర్మ సిరాశ్రీ రీ-ఎంట్రీ
9 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ వరుసగా 2 వారాలుగా
10 పిల్లల బొమ్మల మర్యాద రామన్న కథలు రెడ్డి రాఘవయ్య న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>