అక్టోబర్ 2015 నాల్గవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 నాల్గవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

sd

 

1 భగవద్గీత – మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి న్యూ-ఎంట్రీ
2 నాయకుడు – కథానాయకుడు టి.నవీన్ న్యూ-ఎంట్రీ
3 ఆగ్నేయాస్త్రం సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
4 మీ వ్యాధులకు మీరే వైద్యులు డా.జి.వి.పూర్ణచందు రీ-ఎంట్రీ
5 స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ చార్ట్ పాటర్న్స్ శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
6 ఫాహియన్ భారతదేశయాత్ర శ్రీ మోక్షానంద రీ-ఎంట్రీ
7 టాలుస్టాయి రంగనాయకమ్మ న్యూ-ఎంట్రీ
8 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 రమణీయ భాగవత కథలు ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ రీ-ఎంట్రీ
10 తమిళ రాజకీయాలు 01 యం.బి.యస్.ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>