అక్టోబర్ 2015 అయిదవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 అయిదవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

 

Octfinal

1 భగవద్గీత – మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి వరుసగా 2 వారాలుగా
2 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 11 వారాలుగా
3 జ్యోతిష శాస్త్ర చిట్కాలు యం. సత్యనారాయణ సిద్ధాంతి న్యూ-ఎంట్రీ
4 టాలుస్టాయి రంగనాయకమ్మ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 ఫాహియన్ భారతదేశయాత్ర శ్రీ మోక్షానంద వరుసగా 2 వారాలుగా
6 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
7 చతుర్నేత్రుడు మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
8 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ వరుసగా 3 వారాలుగా
9 స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ చార్ట్ పాటర్న్స్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాలుగా
10 లోయనుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>