నవంబర్ 2015 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబర్ 2015 మొదటి వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Nov1Week

 

1 అరవై వసంతాల నా రాజకీయ ప్రస్థానం చేగొండి వెంకట హర రామ జోగయ్య న్యూ-ఎంట్రీ
2 మనో యజ్ఞం 2 సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
3 పరుసవేది పాలో కొయిలో రీ-ఎంట్రీ
4 భగవద్గీత – మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి వరుసగా 3 వారాలుగా
5 తెలుగు సినిమాపాట చరిత్ర డా. పైడిపాల రీ-ఎంట్రీ
6 నా ఆత్మకథ (స్వామి వివేకానంద) మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద రీ-ఎంట్రీ
7 ఆంధ్రనగరి సాయి పాపినేని రీ-ఎంట్రీ
8 సాయంకాలమైంది గొల్లపూడి మారుతీరావు రీ-ఎంట్రీ
9 మైండ్ పవర్ నెంబర్ వన్ అవడం ఎలా? యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
10 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి వరుసగా 2 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>