డిసెంబర్ 2015 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

డిసెంబర్ 2015 మొదటి వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Dec1Final

1 కన్యాశుల్కం గురజాడ అప్పారావు రీ-ఎంట్రీ
2 థూ… పి.వి.సునీల్ కుమార్ న్యూ-ఎంట్రీ
3 పరుసవేది పాలో కొయిలో వరుసగా 5 వారాలుగా
4 వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ వరుసగా 4 వారాలుగా
5 చినుకు సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
6 మిట్టూరోడి పుస్తకం నామిని రీ-ఎంట్రీ
7 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
8 ఓ హృదయం లేని ప్రియురాలా! డా. కె. కిరణ్ కుమార్ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 అరవై వసంతాల నా రాజకీయ ప్రస్థానం చేగొండి వెంకట హర రామ జోగయ్య వరుసగా 5 వారాలుగా
10 ఇంగ్లీషు కీకారణ్యంలోకి ప్రవేశించండి! రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>