డిసెంబర్ 2015 నాల్గవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

డిసెంబర్ 2015 నాల్గవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

decLast copy

 

1 విముక్త ఓల్గా రీ- ఎంట్రీ
2 ఇన్‌కమ్ టాక్స్ డా.కె. కిరణ్‌కుమార్ రీ-ఎంట్రీ
3 ధ్యానం : యోగం ఎలా చేయాలి ? శ్రీ శార్వరి రీ-ఎంట్రీ
4 పాతాళానికి ప్రయాణం డా. శ్రీనివాస చక్రవర్తి రీ-ఎంట్రీ
5 థూ… పి.వి.సునీల్ కుమార్ వరుసగా 4 వారాలుగా
6 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
7 నిశ్శబ్దనాదం మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
8 పునర్జన్మ ఉన్నట్టా, లేనట్టా? నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 మనీ పర్స్ 2 వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
10 సావిత్రి కంపెల్ల రవిచంద్రన్ వరుసగా 3 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>