జనవరి 2016 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

జనవరి 2016 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

Jan2Week

1 సేతు రహస్యం గంగ శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
2 పురాణాలు – మరోచూపు డా. బి. విజయభారతి రీ-ఎంట్రీ
3 ధర్మ సందేహాలు ఉషశ్రీ రీ-ఎంట్రీ
4 ఉపనిషద్‌ రత్నావళి కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి, డా.రేమెళ్ళ అవధానులు రీ-ఎంట్రీ
5 మీ జీవితం… మీ చేతుల్లో… దాసరి వీరారెడ్డి న్యూ-ఎంట్రీ
6 అరవై వసంతాల నా రాజకీయ ప్రస్థానం చేగొండి హరరామ జోగయ్య రీ-ఎంట్రీ
7 ధ్యానం : యోగం ఎలా చేయాలి ? శ్రీ శార్వరి వరుసగా 3 వారాలుగా
8 థూ… పి.వి.సునీల్ కుమార్ వరుసగా 6 వారాలుగా
9 ఇన్‌కమ్ టాక్స్ డా.కె. కిరణ్‌కుమార్ వరుసగా 3 వారాలుగా
10 రుద్రుడు మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>