జనవరి 2016 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

జనవరి 2016 నాలుగవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

FinalJan22

 

1 కాళిదాసు రఘువంశం రెంటాల గోపాలకృష్ణ రీ-ఎంట్రీ
2 డేగ రెక్కల చప్పుడు యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ రీ-ఎంట్రీ
3 బొబ్బిలి యుద్ధం యన్. యస్. నాగిరెడ్డి రీ-ఎంట్రీ
4 రన్ షాడో… రన్ మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
5 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
6 స్పార్టకస్ టామ్ మామ ఇల్లు స్వేచ్ఛా పథం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
7 కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం పొత్తూరి విజయలక్ష్మీ రీ-ఎంట్రీ
8 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ & డా.గాయత్రీదేవి రీ-ఎంట్రీ
9 అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ వరుసగా 3 వారాలుగా
10 విముక్త ఓల్గా వరుసగా 3 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>