జనవరి 2016 అయిదవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

జనవరి 2016 అయిదవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

 

Jan29Final

1 ప్రేమ ఒక కళ యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ న్యూ-ఎంట్రీ
2 పంచాంగ వివేకము మధుర పాలశంకర శర్మ రీ-ఎంట్రీ
3 రన్ షాడో… రన్ మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
4 కొత్తకోణంలో గీతా రహస్యాలు : మొదటి భాగం డా. వాసిలి వసంత కుమార్ రీ-ఎంట్రీ
5 కాళిదాసు రఘువంశం రెంటాల గోపాలకృష్ణ రీ-ఎంట్రీ
6 తిలక్ కథలు 1 దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ రీ-ఎంట్రీ
7 ద్రౌపది డా. యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
8 బొబ్బిలి యుద్ధం యన్. యస్. నాగిరెడ్డి వరుసగా 2 వారాలుగా
9 శ్రీనాధ కవి శృంగార నైషధం పోలవరపు శ్రీనివాసరావు రీ-ఎంట్రీ
10 పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు పొత్తూరి విజయలక్ష్మీ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>