ఫిబ్రవరి 2016 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

ఫిబ్రవరి 2016 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

Feb17Final

1 అమెరికా ప్రజల చరిత్ర హోవార్డ్ జిన్ రీ-ఎంట్రీ
2 ఆసనాలు ఎందుకు? ఎలా? ఓం ప్రకాష్ తివారి రీ-ఎంట్రీ
3 చిటికలో చికిత్స జి.వి.పూర్ణచందు రీ-ఎంట్రీ
4 దొంగ తల్లిదండ్రులుంటారు జాగ్రత్త! రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
5 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? డా. యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
6 శ్రీ అరబిందో జీవిత చరిత్ర చరణ్ జనమంచి వరుసగా 2 వారాలుగా
7 కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి వేటూరి సుందరరామ మూర్తి వరుసగా 2 వారాలుగా
8 స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా ఉంది సినిమా తియ్యండి! పొత్తూరి విజయలక్ష్మీ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి వరుసగా 2 వారాలుగా
10 కృతయుగ్ సూర్యదేవర రామమోహనరావు రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>